Om

”Sommar” ur De fyra årstiderna, 1866 Carl Conrad Dahlberg Malmö Konstmuseum

Malmö Konststudio är en allmännyttig ideell konstförening öppen för alla. Konststudion bildades 1945 och är en av stadens äldsta konst- och kulturföreningar.

Föreningen har som uppgift att underhålla och bredda intresset för kultur och särskilt för den bildande konsten. Vi anordnar 7 – 8 föreläsningar per år, konstresor inom och utom landet av varierande längd, från en dag till 14 dagar, studiebesök m.m. Varje år delar vi ut stipendier till förtjänta konstnärer i regionen.
Malmö Konststudio är medlem i Sveriges Konstföreningar och samarbetar med studieförbundet Sensus.