Om

”Sommar” ur De fyra årstiderna, 1866 Carl Conrad Dahlberg Malmö Konstmuseum

Malmö Konststudio är en allmännyttig ideell konstförening öppen för alla.

Konststudion bildades 1945 och är en av stadens äldsta konst- och kulturföreningar.

Föreningen har som uppgift att underhålla och bredda intresset för kultur och särskilt för den bildande konsten. Vi anordnar 7 – 8 föreläsningar per år, konstresor inom och utom landet av varierande längd, från en dag till 14 dagar, studiebesök m.m. Varje år delar vi ut stipendier till förtjänta konstnärer med anknytning till Skåne.
Malmö Konststudio är medlem i Sveriges Konstföreningar och samarbetar med studieförbundet Sensus.