Utskick om förändringar i programmet för aktiviteterna i februari 2022

På grund av de nya restriktionerna i samband med coronapandemin har Malmö Konstsstudio nödgats ändra programmet för aktiviteterna i februari.
"Klicka" och läs mer nedan.

Malmö 19 januari 2022

 Bästa medlem i Malmö Konststudio!

På grund av de nyligen införda coronarestriktionerna har vi sett oss nödsakade att göra nedanstående förändringar i programmet för februari. Restriktionerna har bl.a. medfört att antalet platser i vår föreläsningssal, C-salen på Malmö Konsthall, är begränsat till 45.

 • Föreläsningsserien om Islamisk konst, 1/2; 8/2 och 15/2. Kl. 14:00 – 15:10
  OBS: Tidigaste anmälan: torsdagen 20/1 kl 18:00
  Blir anmälningarna fler än maxtalet görs en väntelista.
  Om väntelistan är minst 20 deltagare genomförs föreläsningen även med start kl. 15:30.
  De som då står på väntelistan blir informerade ifall denna föreläsning genomförs.
 • Årsmötet, 22/2.
  Årsmöte kommer att bli ett endast formellt sådant. Den efterföljande middagen har måst ställas in. ”Festföreläsningen” med Åsa Sjöström och uppmärksammandet av 2022 års stipendiater*) kommer att genomföras i höst.
  Eftersom antalet platser i C-salen är begränsat måste man anmäla närvaro i vanlig ordning via hemsidan – eller via sms till 070-916 08 51.
  Första anmälningstillfälle är, som tidigare, måndagen 24/1, kl. 18:00
 • Islamisk konst på Davids Samling, 25/2 och eventuellt 4/3.
  I skrivandes stund ser vi fortfarande det som möjligt att genomföra denna aktivitet som tidigare planerat. Skulle det ännu osäkra coronaläget medföra förändringar i denna planering, kommer vi att informera er så fort vi själva vet.
  Första anmälningstillfälle är, som tidigare, måndagen 31/1, kl. 18:00

Vi är mycket ledsna för dessa förändringar i programmet, men hoppas – och tror – att Du som trogen medlem har förståelse för våra åtgärder.

*)
Malmö Konststudios konstnärsstipendier går i år till
Pärra von Andreasson, Malmö
Gittan Jönsson
, Brantevik/Berlin
Eva Larsson, Malmö.

Vi kommer att den 22/2 på vår hemsida publicera stipendiekommitténs motiveringar för våra stipendiater.

 

OBS: Om Du inte redan har gjort det: Kom ihåg att betala medlemsavgiften för 2022 på 250 kr till bg 176-6591!

 

Styrelsen för Malmö Konststudio

Genom Karl-Bertil Hake