Dikt till Malmö Konststudio

Malmö Konststudio som poesi

Dikten skrevs i april 1991 och publicerades i det årets program.

Den är fortsatt lika aktuell!