Medlem

”Sommar” ur De fyra årstiderna, 1866 Carl Conrad Dahlberg Malmö Konstmuseum

Årsavgiften är 250 kronor.
Den betalas till Bankgiro 176-6591.
Som medlem har du möjlighet att anmäla dig till alla våra aktiviteter. Av dessa är föreläsningarna mestadels gratis.
Övriga aktiviteter, som t.ex. vandringar, resor och studiecirklar, är förknippade med en kostnad.
Mer information finns att få under respektive aktivitet.