Stipendiat 2020. Vera Ohlsson

Stipendiekommitténs motivering:
"Vera Ohlsson visar i sitt konstnärliga arbete på nyfikenhet och bredd och är inte rädd för att prova olika material och tekniker.

Detta i syfte att ge betraktaren möjlighet att närma sig hennes verk med insikten att det också finns något före och efter vår egen tid.

Hennes känsla för äldre och samtida uttrycksformer bidrar till tankfulla tolkningsmöjligheter och inte färdiga slutsatser."

Punkter, 2020 av

Bokbinderi och djuptryck, texter av C D Thosteman

Darkness, 2018 av

Laserprint and folding

Triad, 2002 av

Originalgrafiskt rull- och bokprojekt till texter av olika författare