Stipendiat 2018. Sture Johannesson

Stipendiekommitténs motivering:
"Sture Johannesson har under de senaste fem decennierna varit en av få svenska bildkonstnärer, vars verk har mötts av stor uppmärksamhet internationellt.

Datorn kom tidigt att bli hans verktyg, vilket under åren resulterade i bl.a. en ström av affischer som med slagkraftiga motiv gick till attack mot institutioner, konstnärsnämnder och den politik som styr samhället och världen.

Här hemma lever kanske ännu rädslan kvar, präglad av en viss skandalaffisch i Lund 1968 – så som den då uppfattades av etablissemanget.

Men bakom har man alltid kunnat ana
Stures humorfyllda leende och glimt i ögat."

Underground, 1968 av

Affisch

Andre will take a trip, 1968 av

Affisch

Turn on the Institutions, 1967 av

Affisch