Stipendiat 2022. Pärra Von Andreasson

Singel/Singlar

Stipendiekommitténs motivering:

Pärra Von Andreasson är en gatukonstens fanbärare och frontfigur.
Han skapar både graffiti och poesi. CFUK – Centrum För Urban Konst är ett hjärteprojekt som Hangaren, Malmös Urbankonsthall, är ett synligt bevis för.

Pärras vision är att med en folkbildande ambition, främja framtidskonst och olika kulturella uttryck i nära samarbete med olika konstnärer.

Svart Hål av

Olja på duk, 2019

Singel/Singlar av

Street Art, Stenpiren, Göteborg, 2021

Familj av

Skulpturgrupp, Ulvsundavägen, Stockholm