Stipendiat 2022. Gittan Jönsson

Slottsfrun

Stipendiekommitténs motivering:

Gittan Jönssons mångåriga konstnärskap rör och berör, kan vara politiskt men är alltid allmängiltigt,
ofta allvarligt men ändå med en humoristisk knorr.

Motiven kan synas vara enkla men är samtidigt mångbottnade
och speglar alltid ett djupt engagemang i samhälleliga strukturer och sociala relationer.

Slottsfrun av

Porslinsfigur, 2014

La forza del destino av

Olja på duk, 2021

Drontheimerstrasse 36 a av

Olja på duk. 2021