Stipendiat 2021. Ronny Hård

Kiosk

Ronny Hård, Kiosk, 1990

Stipendiekommitténs motivering:
"Som autodidakt har Ronny Hård genom åren utvecklat ett eget karakteristiskt bildspråk som pendlar från närmast fotografisk socialrealism till en mera drömsk, Turnerinspirerad impressionism.

Hans fascination för ljuset och dess motsats, skuggan, är ett bärande element. Verken kännetecknas av suggestiv färgromantik och motiven är ofta hämtade från gränsen till ett skymningsland.

Existentiella frågor som människans kamp mellan det eviga och det förgängliga är ständigt närvarande."

Ronny Hård, stipendiat 2021

Nattpuls av

Akryl

Kiosk

Kiosk av

Olja

I Rosengård av

Olja och akryl. 1982