Stipendiat 2021. Mike Pierce

Stipendiat 2021

Mike Pierce Skateholm röd, färglitografi, 1988

Stipendiekommitténs motivering:
"Mike Pierce arbetar med måleri, grafik och skulptur.

Bildspråket är färgrikt och visar inledningsvis på influenser från psykedelisk konst, ikonmåleri och snickarglädje. Hans målade motiv kan döljas i skåp eller placeras i snidade ramar vilket skapar nyfikenhet hos betraktaren. Ofta tar Pierce upp livets stora frågor och dilemman som existensen, relationer och miljö.

Han har också arbetat med en helt annan motivsfär där få strama ytor samsas och spänningen mellan form och färg fokuseras."

Stipendiat 2021

Skateholm, röd av

Färglitografi, 1988

Från Mike Pierce's ateljé av