Stipendiat 2020. Sofie Josefsson

Stipendiekommitténs motivering:
"Sofie Josefssons måleri är en skön blandning av humor och saklighet.

Med ett utsökt måleriskt handlag skildrar hon vardagens ting, där symboler, skevheter, klotter och spill kan trängas om uppmärksamheten.

Former, människor och udda figurer breder ut sig över duken och kittlar betraktarens fantasi."

Hidden Tales, 2019 av

Olja på duk

Patchwork study, 2019 av

Olja på duk

Punkskogen - root system, 2017 av

Olja på duk