Stipendiat 2020. Clay Ketter

Stipendiekommitténs motivering:
"Clay Ketter blev känd för den svenska publiken i mitten av 90-talet med sina Wall Paintings, en slags ready-mades med referenser till Marcel Duchamp.

Genom att flytta inslag ur hantverkarens tillvaro in i konstverken skapar han en brytpunkt mellan vardagsföremål och konst i ett spel mellan högt och lågt.

Byggnadsmaterial bildar grunden i målningar eller väggskulpturer, där det underliggande arbetet blir konstverkets yta och där själva hantverket är konsten"

Barrier Ghost Cartoon 1, 2021 av

Oli paint on Diasec-mounted C-print

Epilogue (Old Canal), 2012 av

Masonite dollhouse sections, polyester casting resin

Templates in waiting, 2018 av

Laser-cut acrylic sheet, oak lightbox

av