Om sydskandinavisk konst, hantverk och skapande under bronsålder, järnålder och vikingatid, 14.00

Solvagnen från Trundholm. Ca. 1350 f.Kr.

OBS: Föreläsningen har ägt rum.
Karl-Bertil Hake gör nedslag i hur konsten, hantverket och skapandet utvecklades hos oss från istiden fram till kristendomens intåg.
Del 2: Bronsålder, Järnålder och Vikingatid

Karl-Bertil Hake gör nedslag i hur konsten, hantverket och skapandet utvecklades hos oss från istiden fram till kristendomens intåg.
Del 2: Bronsålder, Järnålder och Vikingatid

OBS: Tidigaste anmälning: 8/8 kl 18:00