Munch och det nya Munchmuséet. 17/5

Munchmuséet i Oslo

Föreläsare: Thomas Kjellgren
OBS: Föreläsningen har ägt rum.

Vår ständigt återkommande populäre föreläsare Thomas Kjellgren berättar om Norges nya prestigemuseum för sin nationalmålare på Norges nationaldag!