Munch och det nya Munchmuséet. 17/5

Munchmuséet i Oslo

Föreläsare: Thomas Kjellgren
OBS: Tidigaste anmälan: Må 25/4 kl.18:00

Vår ständigt återkommande populäre föreläsare Thomas Kjellgren berättar om Norges nya prestigemuseum för sin nationalmålare på Norges nationaldag!