Kalkmålningar i våra medeltida skånska kyrkor. Romansk och Gotisk stil. 5/4

V Vemmerlövs kyrka

Föreläsare: Stig Alenäs
OBS: Tidigaste anmälan: Må 7/3 kl. 18:00

Stig Alenäs är högt uppskattad som guide på våra kyrkturer. Nu återkommer han som föreläsare.