Islamisk konst, en föreläsningsserie, 1/2; 8/2; 15/2. Kl 14:00 och ev. kl. 15:30

OBS: Pga sjukdom måste vi tyvärr ställa in de tre föreläsningstillfällena i februari.
Britte hoppas att dock att kunna genomföra dem senare i vår.

Vi återkommer när vi vet mera.
Ni som anmält er och fått bekräftelse på att ni antingen är med (till "kl 14:00-föreläsningen") eller står på väntelista kommer att ha förtur till föreläsningarna, då vi vet när de kan genomföras.

Miljoner människor från vitt skilda kulturer över hela världen förenas på många sätt av den islamiska konsten. Motiv och stildrag återkommer överallt och korsar gränser, epoker och discipliner.
Den islamiska konstens karaktär och formspråk utvecklades genom påverkan av Islams nya världsuppfattning där bilden av en gud i mänsklig gestalt ersattes av ett abstrakt gudsbegrepp. Det var bl.a. ornamentiken, som i västerlandet fick namnet arabesk och kalligrafin som gav den islamiska konsten dess karakteristiska uttryck.

Tre föreläsningstillfällen, dels kl 14:00 – 15:10(fullsatt) och eventuellt även 15:30 – 16:40

Föreläsning 1
Kulturerna i Iran, Irak, Afghanistan och Syrien.

Föreläsning 2
Islams uppkomst och expansion med tonvikt på arkitektur, kalligrafi och i förekommande fall bildkonst.

Föreläsning 3
Dagens islam med betoning på konst och arkitektur.

Max antal deltagare: 45 st

Kostnad: 300 kr för samtliga föreläsningar.

OBS: Pga sjukdom måste vi tyvärr ställa in de tre föreläsningstillfällena i februari.
Britte hoppas att dock att kunna genomföra dem senare i vår.

Vi återkommer när vi vet mera.
Ni som anmält er och fått bekräftelse på att ni antingen är med (till ”kl 14:00-föreläsningen”) eller står på väntelista kommer att ha förtur till föreläsningarna, då vi vet när de kan genomföras.

Vi förutsätter också att alla deltagare är fullt vaccinerade.

Betala snarast efter positiv bekräftelse till Malmö Konststudios bg 176-6591 eller Swish 123 646 30 12. Ange namn, aktivitet och datum för aktiviteten. Observera också att anmälan blir definitiv först sedan föreläsningsserien är betald.