Föreläsningscirkel i den moderna formgivningens historia

OBS. Cirkeln har startat och inga fler deltagare tas in.
Den moderna formgivningens historia eller
konsthantverks- och konstindustridesign 1850–1950

Cirkelns syfte är att ge en översikt över den västerländska kulturkretsens moderna formgivningshistoria, från industrialismens internationella genombrott vid 1800-talets mitt och ca 100 år framöver, till mitten av 1950-talet. Kursen är en fristående fortsättning på de tidigare inspelade internetkurserna Internationell Bildkonst, Svensk Bildkonst, Internationell Arkitektur och Svensk Arkitektur (samtliga fortfarande tillgängliga från Sensus’ hemsida).

Jan O. M. Karlsson, universitetslektor i konstvetenskap i Uppsala, är ”digital” kursledare och föreläsare på kursen. Karl-Bertil Hake är ”fysisk” cirkelledare på plats.

Plats: Sensus nya lokaler på Södra Vallgatan 5

Tid 13.00 – senast ca 17

Nedan följer datum för sammankomsterna.

Datum Innehåll
27/4 Industriutställningen i London 1851
4/5 John Ruskin, William Morris, Christopher Dresser; Japonism
11/5 Jugend; Art Noveau i England, Frankrike, Skottland och Österrike
18/5 Gaudi. Efter 1910. Bauhaus – arkitekturen
25/5 Bauhaus – formgivningen. Art Noveau
8/6 Paris 1925. Swedish Grace. Modernism

OBS. Cirkeln har startat och inga fler deltagare tas in.

Kostnad: 800 kr. Avgiften administreras av Sensus och betalas via inbetalningskort från Sensus. Max antal deltagare: 25 st.