Föreläsning: Tessin, Sergel, Roslin och de andra männen som gett namn åt gatorna i Slottstaden. 30/8

Slottstaden i slutet av 1930-talet

Tessin, Sergel, Roslin och de andra männen som gett namn åt gatorna i Slottstaden.

Karl-Bertil Hake berättar om när gatorna i Slottstaden fick sina namn och vem männen bakom namnen var.

OBS: Anmälan tidigast måndagen 8 augusti kl. 18:00.