De första kyrkorna i Skåne och den tidigmedeltida kristna konsten. 3/5

Föreläsare: Karl-Bertil Hake
OBS: Tidigaste anmälan: Må 11/4 kl. 18:00

Karl-Bertil fortsätter sin föreläsningsserie om sydskandinaviskt konsthantverk – och konst – innan 1658.

Del 3. De första kyrkorna och den tidigmedeltida konsten