Årsmöte. OBS: Endast ett ”formellt” årsmöte, 22/2

Malmö Konststudios ordförandeklubba

Kallelse till formellt årsmöte 22/2.
OBS: Tidigaste anmälan: 24/1 kl. 18:00

Föreningens årsmöte 2022 äger rum i C-salen, Malmö Konsthall, S:t Johannesgatan 7 i Malmö  tisdagen den 22 februari kl 16.00.

På grund av gällande coronarestriktioner måste man anmäla sin närvaro vid årsmötet.
”Festföreläsningen” med Åsa Sjöström kommer vi att skjuta på till i höst.
Vi måste tyvärr även ställa in den planerade efterföljande middagen.

Första anmälningstillfälle: Måndagen 24 januari kl. 18:00

Anmälan sker via hemsidan men kan även tas emot via SMS till 0709160851.